หมวดหมู่

การประยุกต์ใช้เซนเซอร์สำหรับอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ ...

20151229· อุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ คือ เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยและตัดสินใจ สามารถใช้ในการวินิจฉัยและวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ...


เซนเซอร์ PID Draeger

หน้านี้เป็นหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Draeger เกี่ยวกับเซนเซอร์ PID ปลอดภัยเสมอ: สารอันตรายที่ระเบิดได้จำนวนมากเป็นพิษต่อมนุษย์ และมีระดับต่ำกว่า LEL ...


เซ็นเซอร์วัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำบริสุทธิ์สูง | …

เครื่องวิเคราะห์สารเคมีในน้ำแบบออนไลน์ . อุปกรณ์ติดตั้งเข้าสู่กระบวนการและระบบทำความสะอาด. เครื่องวัดขนาดพาเลทและพัสดุ. เครื่องชั่งรถบรร�


เทคนิคของการใช้สว่านและการบำรุงรักษา ที่ถูกวิธีควรทำ ...

หนึ่งในเครื่องมือที่ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายประเภทได้เป็นอย่างดี ตัวสว่านเองไม่มีสายไฟพะรุงพะรังให้เกะกะรำคาญใจในการทำงาน . ปิด X: LINE ...


Gas Detector: ประเภทของเครื่องตรวจวัดแก๊ส

เครื่องตรวจจับแบบพกพาที่ใช้ในการ ... เซ็นเซอร์แก๊สไฟฟ้า เครื่องตรวจจับแก๊ส ไฟฟ้าทำงานโดยให้ก๊าซที่จะกระจายผ่านเมมเบรนที่มีรูพรุนเพื่อให้�


กฎการยืนยันสำหรับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ: …

กฎการสอบเทียบจริงสำหรับเครื่องวิเคราะห์ก๊าซรวมถึงข้อกำหนดและขั้นตอนการใช้เครื่องมือ คุณสมบัติของอุปกรณ์วิเคราะห์ก๊าซและขอบเขต เทคนิค ...


175 ปี ZEISS ผู้นำแห่งเลนส์ระดับโลกสัญชาติเยอรมัน จากผู้ ...

20211122· หากเอ่ยถึงองค์กรที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานต่อเนื่องหลักร้อยปี ต้องมีชื่อ “ไซส์ส (zeiss)” ผู้นำอุตสาหกรรมเลนส์ระดับโลก สัญชาติเยอรมัน ที่ประสบ ...


นิยามศัพท์ การทำให้ปราศจากเชื้อ

20211024· Parts Per Million (ppm): หน่วยที่ใช้วัดค่าความเข้มข้นของแก๊สที่ปนเปื้อนในอากาศ หรือปริมาตรของสารเคมีในของเหลว โดยปริมาตรแก๊สปนเปื้อน 1 ...


มาตรฐานอุปกรณ์การแพทย์

ts en iso 105243 ตัวปรับแรงดันสำหรับใช้กับแก๊สทางการแพทย์ ส่วนที่ 3: ตัวควบคุมความดันแบบรวมพร้อมวาล์วถัง . ts en iso 109932 การประเมินทางชีวภาพของอุปกรณ์ ...


PRODUCT เครื่องทำลายเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV ระบบปิด / …

สามารถทำลายเชื้อโรค เช่น บักเตรี วัณโรค ไวรัส และ เชื้อรา โดยสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาขณะที่ท่านทำงานอยู่ในห้อง (Working Area) เหมาะสำหรับลดการ ปน ...


Product Information and Recommended Product | MISUMI Thailand

สินค้าที่ใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม (mro) รวมสินค้าที่ต้องมีติดโรงงานสำหรับงานซ่อมบำรุง สินค้าที่ใช้แล้วหมดไป สินค้าสิ้นเปลืองต่างๆ เช่น ถุง ...


เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว เพิ่มความปลอดภัย …

เครื่องตรวจจับแก๊สแบบติดตั้ง (Fixed Gas Detector) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจจับก๊าซ ไอระเหย หรือวัสดุที่ระเบิดได้ในพื้นที่หน้างาน ซึ่งจะมี ...


AMETEK

เครื่องมือการวิเคราะห์ที่ตรวจสอบ วัด และควบคุมกระบวนการในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส, เคมี / ปิโตรเคมี, เหมือง, เภสัชกรรมและสารกึ่งตัวนำ