หมวดหมู่

NH3 แอมโมเนีย

nh3 แอมโมเนีย. แอมโมเนียจัดเป็นก๊าซพิษชนิดหนึ่ง ไม่มีสีแต่มีกลิ่นฉุนรุนแรง สูตรทางเคมีคือ nh3 จุดเดือด °c จุดหลอมเหลว °c น้ำหนักมวลโมเลกุล ...


เซ็นเซอร์ DULCOTEST®สำหรับโอโซน ProMinent

เซ็นเซอร์โอโซน oze 3มิลลิแอมป์. เซ็นเซอร์มาตรฐานสำหรับวัดค่าโอโซนในน้ำสะอาด สำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 420 ...


Influence of Temperature on Synthesized Carbon Nanotubes ...

ส าหรับตรวจวัดแก๊สแอมโมเนีย ... ในช่วงความเข้มข้น Z X X X ถึง X X X ppm ที่อุณหภูมิ ... โนคาร์บอนไปประยุกต์ใช้เป็นแก๊สเซ็นเซอร์ 2.


เซนเซอร์ก๊าซ MiCS5524 CO/VOC Sensor – เอสทูอินโนเวชั่น

คุณสมบัติ: Analog MiCS5524 เซ็นเซอร์เอาท์พุทแบบอะนาล็อก สำหรับการวัดการเปลี่ยนแปลงใน CO, แอมโมเนีย, เอทานอล, H2, มีเทน, โพรเพนและ Isobutane


เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนีย Ammonia Meter รุ่น AR8500 …

เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนีย Ammonia Meter รุ่น AR8500 เป็นเครื่องวิเคราะห์แอมโมเนียเนเชิงปริมาณอย่างต่อเนื่อง ย่านการวัด 0100 …


เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย ยี่ห้อ Tasi รุ่น TA8405

เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย ยี่ห้อ Tasi รุ่น TA8405. รหัสสินค้า : 8970790. 7, ฿. 8, ฿. (11%) สินค้าหมด. เหมาะสำหรับบริษัทตรวจสอบในห้องแลป. ใช้ใน ...


เครื่องตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซแบบติดตั้ง

MGS550 Industrial Gas Detector เครื่องตรวจจับก๊าซแบบ Dualสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เซ็นเซอร์สองตัวที่ยืดหยุ่นได้,แบบในตัวเครื่องและ / หรือแบบ ...


เครื่องวัดแก๊สแอมโมเนียไร้สำย

สามารถวัดแก๊สแอมโมเนียได้ตั้งแต่ 0100 ppm มีเซ็นเซอร์ส าหรับวัดความชื้น (0) และอุณหภูมิ (0100 องศาเซลเซียส)


เครื่องวัดแก๊สแบบพกพา Portable Gas Detector BW รุ่น ...

NH3 แอมโมเนีย ช่วงการวัด 0100 ppm NH3 (Hihg Range)แอมโมเนีย ช่วงการวัด 0400 ppm Cl2 คลอรีน ช่วงการวัด ppm


เครื่องตรวจวัดก๊าซ MGT14 ของสหรัฐอเมริกา Bacharach, Inc

เครื่องตรวจจับแอมโมเนีย ช่วง 01000 ppm เซ็นเซอร์ EC: S206281310000: เอทิลีนออกไซด์, ช่วง 0100 ppm, เซ็นเซอร์ EC: S2062814000


Calibration Gas Analysis

ก๊าซแอมโมเนีย (NH3) ตั้งแต่ 0100 ppm. ก๊าซคลอรีน (Cl2) ตั้งแต่ 0100 ppm. ก๊าซคลอลีนไดออกไซด์ (ClO2) ตั้งแต่ 01 ppm. ก๊าซฟอสฟีน (PH3) ตั้งแต่ 010 ppm.


เครื่องวัดก๊าซ เครื่องวัดแก๊ส (Gas Detector) ขายราคาถูก

แก๊สแอมโมเนีย NH3. ... แก๊ส Carbon Monoxide Meter ย่านการวัด 11000ppm มีความละเอียด 1 ppm มีความถูกต้อง ±10 % ออกแบบมาให้พกพาสะดวก ใช้งาน ... เซ็นเซอร์ ...


ระบบตรวจก๊าซแอมโมเนียที่เกิดจากการรั่วไหล Gas detector ...

เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซรั่วไหล (Gas detector) ซึ่งทำหน้าที่ตรวจวัดก๊าซและส่งสัญญาณไปชุดควบคุม มีหน้าจอแสดงผลแบบ Real time มีระบบการแจ้งเตือน


เซ็นเซอร์ DULCOTEST® สำหรับคลอรีนอิสระ ProMinent

เซ็นเซอร์สำหรับคลอรีนอิสระตั้งแต่ 10 ppm ในน้ำชะล้างสิ่งสกปรกสำหรับการปฏิบัติงานกับอุปกรณ์วัดและอุปกรณ์ควบคุมที่มีอินพุต 4 …


Sensors and Probes precise measurement of waterquality ...

In watertreatment systems, ensuring that water quality is always at its best – by balancing the variables that impact it – demands the most accurate measuring and analysis devices whether turbidity sensors or pool pH probes. SEKO''s sensors and probes are built with precision in mind and function in both internal and external watertreatment environments.


เครื่องวัดก๊าซ ตรวจแก๊สรั่ว Gas Leak Detector ขายราคาถูก

เครื่องวัดก๊าซแอมโมเนีย Ammonia Meter รุ่น AR8500 ประเภทก๊าซ: แอมโมเนีย (NH³) ช่วงการวัด: 0 ~ 100PPM ความละเอียด: ข้อผิดพลาดพื้นฐาน: ± 2% เวลาตอบสนอง: T90 …


เครื่องตรวจจับก๊าซแอมโมเนียแบบติดผนังคงที่ 0100 PPM …

คุณภาพสูง เครื่องตรวจจับก๊าซแอมโมเนียแบบติดผนังคงที่ 0100 ppm nh3 เครื่องตรวจจับก๊าซเครื่องทดสอบแอมโมเนียสำหรับฟาร์มด้วยการตรวจจับแบบออนไลน์ ...


อายุการใช้งานเซนเซอร์ตรวจจับก๊าซมีระยะเวลานานเท่าไร ...

เซ็นเซอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการตรวจจับความเข้มข้นของก๊าซไวไฟคือเซ็นเซอร์การเผาไหม้ที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งมีอายุการใช้งาน 3 ถึง 5 ปี ...


เครื่องวัดแอมโมเนีย (AMMONIA LEAK DETECTOR)

เซนเซอร์ตรวจจับความเข้มข้นของแอมโมเนียการอ่านที่อยู่ในช่วง 01, 000 ppm สำหรับ PEL 35 ppm และ 300 ppmIDLH จุดที่ความเข้มข้นมากกว่า 4, 000 ppm เซ็นเซอร์ PID จะแสดง "OL" และ LEL ...


100ppm / 1000ppm …

100ppm / 1000ppm แอมโมเนียเซ็นเซอร์สำหรับจอภาพสภาพแวดล้อม,แบบพกพา (nh3 ...


คุณสมบัติของแอมโมเน ียและการรั่วซึม

5,000 – 6,000 ppm ทำให้หนูตะเภา ตาบอดใน 30120 นาที LC 50 สำหรับกระต ่ายทดลอง 9900 ppm LC 50 สำหรับหนุทดลอง 2000ppm/4 ชม. LD 50 สำหรับหนูทดลอง 350 มก/1 kg สัตว์ทดลอง