หมวดหมู่

Optical Dust Sensor arduino

Optical Dust Sensor ตรวจจับควัน และ ฝุ่นละออง PM ทำงานบนหลักการ ภาพเครื่องตรวจจับ มี LED ส่งแสงมาที่รูซึ่งมีฝุ่นไหลผ่าน


12เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ IR

20180916· Arduino Uno R3 พร้อมสาย USB รีเลย์ relay 1 Chanel 250V/10A Active HIGH II Moisture Sensor Module วัดความชื่นในดิน 5.ปั๊มน้ำ DC ขนาดเล็ก 6.สายยางปั้มน้ำ DC ยาว 1 เมตร 5V 1A หม้อแปลง 5V 1 แอมป์ II connector 5 ...


โปรเจค หุ่นยนต์เดินตามเส้น 4WD 3 เซ็นเซอร์ CTRT5000 โรบอ ...

หุ่นยนต์เดินตามเส้น 4WD 3 เซ็นเซอร์ CTRT5000 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ 1. 4WD Smart Robot Car Chassis Kits 2. Arduino UNO R3 Made in italy 3. Arduino...


โรบอทสยาม โครงงานหุ่นยนต์ โปรเจคหุ่นยนต์ Arduino: โปรเจค ...

การเชื่อมต่อระหว่าง บอร์ด Sensor Shield กับ บอร์ดเซ็นเซอร์ CTRT5000 Arduino Shield > CTRT5000 V > VCC G > GND D2 > L D10 > C D4 > R. เพื่อให้ เซ็นเซอร์ อยู่ใกล้พื้น และ ตรวจจับเส้นได้ดียิ่งชึ้น ...


MQ135 Module Gas sensor

MQ8 Hydrogen Gas Methane Detection Sensor For Arduino MQ9: MQ9 Carbon Monoxide Combustible Gas Detection Sensor For Arduino MQ135: 1. Product Model:MQ135. 2. Product Type: Semiconductor gas sensitive element. 3. Gas Detected: Ammonia,sulfide,Benzene series steam. 4. Detection Of Concentration: 101000ppm.


สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น XY …

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน บทความ สอนใช้งาน Arduino เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น XYMD02 SHT20 Temperature and Humidity RS485. Arduino UNO R3 แถมฟรี สายUSB; บอร์ดทดลอง Breadboard 830 Point ; สายไฟจัมเปอร์ ...


MQ2 Smoke Gas Sensor IoT DevShop

เซนเซอร์ตรวจจับควัน MQ2 Smoke Gas Sensor เป็นsensor ตรวจจับควัน ส่งค่ากลับมาเป็น Analog กับ Digital สามารถปรับความไวได้ MQ2 gas sensor sensitive materi


สอนใช้งาน Arduino DS18B20 Full Waterproof Temperature ...

สอนใช้งาน Arduino DS18B20 Full Waterproof Temperature Sensor เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในน้ำบทความนี้จะสอนใช้งาน arduino เชื่อมต่อ อ่านค่า Sensor DS18B20 วั...


Code โปรเจค Arduino: Code โปรเจค หุ่นยนต์เดินตามเส้น 3 ...

20170121· โปรเจค หุ่นยนต์เดินตามเส้น 3 เซ็นเซอร์ KY033 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือ 1. 2WD Smart Car Robot Chassis Kits 2. Arduino UN...


โปรเจค ESP32 วัดอุณหภูมิและความชื้น + ฝุ่น …

20201202· Arduino IDE Arduino MEGA 2560 Arduino UNO ATmega328 ภาษาซี ATmega328P ภาษาซี Atmel Studio Atmel Studio ATtiny13 ATtiny13Assembly ATtiny24 ATtiny84 ATtiny85 ESPIDF ESP32 ESP32MicroPythonThonny ESP8266 ESP8266 ESP01 Internet of Things Keyestudio PLUS MicroPython MPLABX IDE NodeMCU V2 OpenCV PLC PyCharm ROS2 STM32 …


AS8905 / SMART SENSOR เครื่องวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ …

Sulfur Dioxide Meter. 〖High Sensitive and Accurate Measurement〗Handheld gas detector for detecting SO2 concentration, high sensitive electrochemical sensor measurement range 0~20ppm with resolution: 〖High/Low Value Alarm Function with Three Alarm Methods Peak Value Dispaly Mode〗When gas concentration reach preset alarm value ...


ค้นหา Arduino, ขาย Arduino, Arduino, Arduino Uno ...

ขาย Arduino, Arduino, Arduino Uno, Arduino mega, Arduino DUE, Raspberry Pi, NodeMCU, IoT, Ultrasound, ESP8266, DHT11, Relay รวมทั้ง sensor ...


Sulfur Dioxide Sensor (SO2 Sensor) 4Electrode SO2B4

Product Specification. SO2B4 Sulfur Dioxide Sensor SO2 Sensor Description. Alphasense Sulfur Dioxide gas sensors operate using proven fuel cell technology. Sensors are available in the following sizes: A: 20mm diameter, the industry standard size for portable gas detectors. B: 32mm diameter package, the best choice for fixed site applications.


MQ5 LPG gas city gas sensor module gas ... IoT Devshop

MQ5 gas sensor sensitive material used in clean air conductivity is lower tin dioxide (SnO2). When the sensor is present in the environment in which the combustible gas, the sensor’s conductivity increases with the concentration of combustible gases in air increases.


DGSSO2 Sulfur dioxide sensor [Arduino Sensors for …

20210620· You can connect Arduino and [DGSSO2] sensor and practice the sensor easily with simple coding. In this section, we investigated the effects of sulfur dioxide on the human body, the reference concentration, the measurement range of simple measuring instruments, and the sensors used in measuring instruments. We learned how to control the DGSSO2 sensor, and with Arduino, we …