หมวดหมู่

บทที่ 1 บอร์ด Arduino คืออะไร สื่อการสอนออนไลน์วิชา ...

Arduino Duo. รูปที่ 4 บอร์ด Arduino Duo. Duo เป็นภาษาอิตาลี แปลว่า สอง เป็นรุ่นที่เพิ่มพอร์ตให้มากขึ้นเป็น 54 พอร์ตดิจิตอลอินพุตเอาต์พุต และ 12 พอร์ตอนาล็อกอินพุต 2 ...


เซนเซอร์วัดเเก๊ส MQ2 MQ3 MQ4 MQ5 MQ6 MQ7 MQ8 MQ …

เซนเซอร์วัดเเก๊ส MQ2 MQ3 MQ4 MQ5 MQ6 MQ7 MQ8 MQ9 MQ135 Sensor Module For Arduino. ยังไม่มีคะแนน . 1. ขายแล้ว. การจัดส่ง. กำลังโหลด. MQ2135. MQ2 MQ3 MQ4 MQ5 MQ6 MQ7 MQ8 MQ9 MQ135. จำนวน. เพิ่มไปยังรถเข็น ซื้อสินค้า ...


โปรเจค IoT ESP32 วัดความชื้นในดิน แจ้งเตือนผ่าน LINE ...

เครื่องวัดฝุ่น ด้วย เซ็นเซอร์ GP2Y1014AU บทความนี้ กล่าวถึงขั้นตอนการทำงานโปรเจค เครื่องวัดฝุ่น กับ Arduino UNO โดยใช้ เซ็นเซอร์วัด ...


มินิโปรเจค Arduino: วัดระยะทาง และ หรี่ไฟ LED อัตโนมัติ ...

20190405· ให้เซ็นเซอร์วัดระยะทาง SRF05 (input) อ่านค่าระยะทางที่ห่างจากวัตถุหน่วยเป็น เซนติเมตร ส่งให้ บอร์ด Arduino สั่งให้แสดงค่าที่วัดได้ ที่บรรทัดที่ 1 ของ ...


บ้านอัจฉริยะบน Arduino: การออกแบบและอุปกรณ์ภายใน

ส่วนประกอบหลักในการสร้างบ้านอัจฉริยะบน Arduino: มาเธอร์บอร์ดประเภทต่าง ๆ , ส่วนขยาย, ประเภทของเซ็นเซอร์และโมดูลที่ใช้บ่อยที่สุด การจัดการ ...


เซ็นเซอร์สำหรับ Internet of Things (ภาคต่อ) digital Age ...

เซ็นเซอร์สำหรับ Internet of Things (ภาคต่อ) ในบทความฉบับก่อนผมได้แนะนำเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆ ที่จะนำมาใช้สร้าง Wireless Sensor Network ไปบ้าง โดยเฉพาะ ...


Manuscript Preparation Guidelines for the Papers Submitted ...

เครื่องตรวจจับควันแบบที่ใช้ตวัเซ็นเซอร์ตรวจจับก๊าซและควนั ( MQ 2)โดยบอร์ด Arduino จะทาการเก็บค่าที่ไดจ้ากเซ็นเซอร์เป็นค่า แรงดนัไฟฟ้า เมื่อ ...


การใช้งาน เซ็นเซอร์ วัดคาร์บอนไดออกไซด์ กับ Arduino ลุง ...

20210527· Arduino IDE Arduino MEGA 2560 Arduino UNO ATmega328 ภาษาซี ATmega328P ภาษาซี Atmel Studio Atmel Studio ATtiny13 ATtiny13Assembly ATtiny24 ATtiny84 ATtiny85 ESPIDF ESP32 ESP32MicroPythonThonny ESP8266 ESP8266 ESP01 Internet of Things Keyestudio PLUS MicroPython MPLABX IDE NodeMCU V2 OpenCV PLC PyCharm ROS2 STM32 …


MQ9 carbon monoxide Combustible gas sensor alarm

MQ7 MQ7 CO Carbon Monoxide Gas Sensor Module MQ7 Gas Sensor Module เซ็นเซอร์ตรวจวัดความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนมอนน็อกไซด์ (หรือ CO) ในอากาศ ความละเอียดอยู่ในช่วง 20 ถึง 2000 ppm โมดูลนี้ทำงาน ...


Nattaphol: เซ็นเซอร์เปลวไฟเชื่อมต่อกับ Arduino

20180903· เซ็นเซอร์เปลวไฟเชื่อมต่อกับ Arduino เพื่อสร้างระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ARDUINO โดย Shashi Kumar 2 ส.ค. 2561 2 เซ็นเซอร์เปลวไฟเชื่อมต...Nicla Sense ME – Arduino PRO ร่วมกับเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว ...

20210930· Arduino พยายามอย่างเต็มที่เพื่อโปรโมตบอร์ดแอปพลิเค ... เซ็นเซอร์ก๊าซ BME688 แบบ 4in1 พร้อม AI และเซ็นเซอร์ความเป็นเส้นตรงสูงในตัว รวมถึงเซ็นเซอร์ความดัน ...


Arduino Tutorials (ตอนที่หนึ่ง 16 ชุดการสอน): 16 ขั้นตอน ...

ขั้นตอนที่ 11: Arduino และเซ็นเซอร์ก๊าซ MQ9B. ดาวน์โหลด Arduino Code (ไฟล์ * .ino) ขั้นตอนที่ 12: Arduino และเซ็นเซอร์รับรู้สี TCS230 TCS3200. ดาวน์โหลด Arduino Code (ไฟล์ * .ino)


10อัลตราโซนิกเซนเซอร์ตรวจจับระยะไกลใน ARDUINO พร้อม …

20180916· ลองวัดระยะทางด้วยเรนจ์ไฟนอัลตราโซนิค (เซ็นเซอร์ระยะทาง) และอินพุตดิจิตอลของ Arduino เราจะเชื่อมต่อวงจรโดยใช้ breadboard และใช้รหัส Arduino ง่ายๆในการ ...


Thanathip''s Blog: DHT11 DIGITAL HUMIDITY TEMPERATURE ...

Arduino Breakout Kit คือบอร์ดเสริมของ Intel Edison ที่มีขาเชื่อมต่อ Digital 013, Analog input 05, UART port, ช่องเชื่อมต่อ micro USB to UART, USB Host และช่องสำหรับ micro SD card ซึ่งช่วยให้สามารถใช้งาน Intel Edison แบบ ...


ตัวอย่างการใช้งาน Current Sensors (เซ็นเซอร์วัดกระเเส ...

ทดลองต่อบอร์ดเซ็นเซอร์ ASC714 ร่วมกับบอร์ด Arduino UNO R3 แล้วทำการจ่ายเเรงดันจากดิจิตอล DC Power Supply ร่วมกับ Programmable Load เพื่อปรับกระเเสให้ได้ตามค่าที่ตั้งไว้ คือ ...


มินิโปรเจค Arduino: วัดอุณหภูมิด้วย DHT22 และการแจ้งเตือน ...

20190403· ให้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT22 เป็นส่วนที่รับอุณหภูมิ (Input) ส่งให้ บอร์ด Arduino สั่งให้แสดงค่า อุณหภูมิ ที่วัดได้ ที่บรรทัดที่ 1 ของ หน้าจอ LCD Display และ ...


12เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ IR

20180916· 0. เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อก Analog Arduino ใช้เซนเซอร์ IR. การวัดความเร็ว / รอบต่อนาทีของยานพาหนะหรือมอเตอร์เป็นโครงการที่น่าสนใจ ...


เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน แก๊ส MQ2Gas Sensor For Arduino

20210220· เซ็นเซอร์ตรวจจับควัน แก๊ส MQ2Gas Sensor For Arduino. AkeRemake กุมภาพันธ์ 20, 2564. เซนเซอร์ MQ2Gas คือ โมดูลที่เหมาะสำหรับใช้ในการตรวจจับแก๊สจำพวก LPG, Propane ...


สอนใช้งาน Arduino ทำเครื่องชั่งน้ำหนัก เซ็นเซอร์…

สอนใช้งาน Arduino ทำเครื่องชั่งน้ำหนัก เซ็นเซอร์รับแรงกด วัดน้ำหนัก load cell HX711 อุปกรณ์ที่ต้องใช้ใน บทความ สอนใช้งาน Arduino ทำเครื่องชั่งน้ำหนัก ...


How TO USE MQ2 GAS SENSOR WITH ARDUINO FOR SMOKE …

20211026· ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่mq2. ในบทช่วยสอนนี้ เราสาธิตวิธีเชื่อมต่อเซ็นเซอร์ก๊าซ MQ2 กับ Arduino เพื่อสร้างเครื่อง ...


901 ชุดเรียนรู้+ชุดทดลอง ตรวจจับสี คัดแยกสี Automation ...

อินพุทจากเซนเซอร์ต่างๆ เซ็นเซอร์วัดความดัน Pressure sensor, เซ็นเซอร์อุลตราโซนิค Ultrasonic sensor , เซ็นเซอร์ความชื้น Humidity sensor, เซ็นเซอร์วัดก๊าซ Gas sensor, เซ็นเซอร์ตรวจ ...


เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง Temperature …

เครื่องสูบน้ำทั่วไปมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเชื้อเพลิง อุณหภูมิเชื้อเพลิงจะมีผลต่อความหนาแน่นของเชื้อเพลิงซึ่งจะส่งผลต่อการฉีด ...